info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 22.03.2022 – 22.03.2022

Klimahensyn i kommunens planarbeid

I dette webinaret får du konkrete råd om hvordan kommuner kan jobbe for å ta klimahensyn i arealplaner og planprosesser.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Viken fylkeskommune har samarbeidet med flere kommuner om en veileder for klimahensyn i planleggingen. Veilederen er laget av Asplan Viak for fylkeskommunen. Fylkeskommunen har også organisert rådgiving og uttesting i kommunene. I dag får du høre om innholdet i veilederen og hvordan to av kommunen har brukt den så langt.

Hamar kommune har ansatt en egen rådgiver som skal sikre at kommunen tar klimahensyn i arealplanarbeidet. I webinaret får du høre fra henne hvordan hun jobber, og hvilke tips hun har til andre kommuner for å integrere klima i planprosessene.

Vi setter som vanlig av god tid til at dere kan stille spørsmål til innlederne.

Innledere:

  • Jannicken Throndsen, Asplan Viak
  • Kathrine Bratlie, Rælingen kommune
  • Ole-Christian Østreng, Aurskog-Høland kommune
  • Ingunn Andersen, rådgiver for klima i arealplan, Hamar kommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.