info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 16.03.2022 – 17.03.2022

Risikovurdering og tiltaksbehov på land og i sjø

Miljøringen inviterer til fysisk temamøte om “Risikovurdering og tiltaksbehov på land og i sjø”.

Sted: Grensesvingen 7, Oslo
Tid:
Pris:
Arrangør: Miljøringen

Temamøtet går over to dager og holdes hos Miljødirektoratet i Grensesvingen 7, Oslo. Det vil også strømmes.