info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 01.11.2022 – 01.11.2022

Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting

Hvordan kan vi ivareta naturverdiene i beslutningstaking? Velkommen til seminar om Ipbes-rapporten om verdier og verdsetting av natur og naturgoder.

Sted: Grensesvingen 7, Oslo
Tid: kl. 9-11
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Når vi skal ta beslutninger som får konsekvenser for naturen, er det ofte utfordrende å veie verdiene i naturen opp mot andre samfunnshensyn.

Naturpanelets rapport setter blant annet søkelys på at kortsiktig profitt og vekst ofte skygger for de mange verdiene i naturen. Samtidig beskriver panelet en rekke metoder og verktøy for å ta hensyn til ulike verdier. 

Les mer om rapporten her:

Program

1. Velkommen og introduksjon ved Miljødirektoratet (presentasjon av Naturpanelet og Miljødirektoratets arbeid med samfunnsøkonomiske utredninger)

  • Nina Vik (nasjonalt kontaktpunkt Naturpanelet (IPBES), Miljødirektoratet)
  • Kirsten Grønvik Bråten (seniorrådgiver, Miljøøkonomiseksjonen, Miljødirektoratet)

2. Presentasjon Naturpanelet sin rapport om verdier og verdsetting av natur og naturgoder (økosystemtjenester) ved forfatterne:

  • Arild Vatn (koordinerende hovedforfatter/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
  • David Barton (koordinerende hovedforfatter/ Norsk institutt for naturforskning)
  • Erik Gomez-Baggethun (hovedforfatter/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

3. Panelsamtale med forfatterne: Hva kan vi gjøre for å ivareta bredden av naturverdier beslutningstaking?

Paneldeltakere:

  • Karoline Andaur (generalsekretær, WWF Norge) 
  • Terje Laskemoen (avdelingsdirektør for Natur og forurensning i Miljødivisjonen, Oslo kommune) 
  • Finn Katerås (leder for sekretariatet for naturrisikoutvalget, Klima- og miljødepartementet)
  • Emine Isciel (fagdirektør for klima- og miljø i Storebrand Asset Management)

4. Avslutning og videre formidlingsarbeid

  • Nina Vik (nasjonalt kontaktpunkt Naturpanelet (IPBES), Miljødirektoratet)

Det vil bli enkel servering rett etter arrangementet og mulighet for uformell prat om rapporten. Det er også mulig å delta digitalt. 

Velkommen!