info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 29.11.2022 – 29.11.2022

Naturpanelets rapport: Bærekraftig bruk av ville arter

Hvordan kan vi oppnå en forsvarlig bruk av ville arter? Velkommen til seminar om Ipbes rapport om bærekraftig bruk, med relevante eksempler fra Norge.

Sted: Auditorium R1, Realfagsbygget, NTNU, Trondheim
Tid: Kl. 10.00-13.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Gjærevollsenteret

Menneskers bruk av naturen er bærekraftig når biologisk mangfold og økosystemfunksjoner opprettholdes samtidig som det bidrar til menneskers velvære. Bruken av ville arter til mat, materialer, energi og annet har økt. For en rekke arter er ikke bruken bærekraftig, slår Naturpanelet fast.

Rapporten fra Naturpanelet gir kunnskap og verktøy for å etablere mer bærekraftig bruk av ville planter, dyr, sopp og alger rundt om i verden.

Program

10:00

1. Velkommen til fagseminar v/Miljødirektoratet og NTNU

10:15

2. Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) – en kort introduksjon

  • Nina Vik (nasjonalt kontaktpunkt Naturpanelet (IPBES), Miljødirektoratet)

10:25

3. Presentasjon av Naturpanelet sin rapport om bærekraftig bruk av ville arter ved forfatterne

11:10

4. Dagens studenter – fremtidens forskere og forvaltere

  • Studenter vurderer Naturpanelets rapport. Studenter fra Natural Resources Management: Tahmid Tanveer Islam, Ingvild Sandvin Groven, Per Henrik Rishøi og Kirsten Renee Engeseth.

  • Hvordan kan universitetene utruste studentene med kunnskap om bærekraftig forvaltning av natur? Programleder for Masterprogrammet Natural Resources Management Thor Harald Ringsby.

  • Avsluttende spørsmål og kommentarer fra salen og svar fra Panelet

11:30-12.10

Pause med fingermat

12.20

5. Økosystembasert forvaltning: Hva er gyldig kunnskap og hvor tas de viktige beslutningene? Ketil Skogen, NINA

12:30

6. Samisk tradisjonell kunnskap og forvaltning av naturmangfold Andreas Stångberg, Seksjonsjef for seksjon for areal og miljø, Sametinget

12:40

7. «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid» - bærekraftig uttak av vilt og fisk i Norge. Øyvind Fjeldseth, rådgiver for fiske-, miljø og naturforvaltning, Norges Jeger- og Fiskerforbund

12:50

8. Har vi bærekraftig forvaltning av ville arter i Norge? Kjetil Aa. Solbakken, Generalsekretær BirdLife Norge

13:00

9. Hvordan kan Gjærevollsenteret bidra til å følge opp Naturpanelets rapport i Norge? Ivar Herfindal, Gjærevollsenteret

13:10

10. Fra Bonn til Montreal. Nytt rammeverk for biologisk mangfold Hva tar vi med oss fra Naturpanelets rapporter til forhandlingene om nye globale mål for naturmangfold? Gaute Voigt Hanssen, Klima- og miljødepartementet, forhandlingsleder CBD

13:20

11. Oppsummering og avslutning v/Miljødirektoratet


Vi oppfordrer flest mulig til å delta fysisk, men det er også mulig å delta digitalt. 

Velkommen!