info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 09.11.2022 – 09.11.2022

Kalkskog i Norge – Hva vet vi?

Ny kunnskap om kalkskog skal sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med skogvern, og i arbeidet med å forvalte naturmangfoldet i skogen.

Sted: Teams
Tid: 9. november kl. 12-14
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Se opptak av arrangementet her:

Om arrangementet

Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet, og for å bedre grunnlaget for forvaltning av det biologiske mangfoldet i kalkskog.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Biofokus mfl. sammenstilt resultatene fra kalkskogprosjektet. De har også inkludert andre kartlegginger av kalkskog i analysene. På dette webinaret får du resultatene.

Les mer om prosjektet her:

I tillegg vil Artsdatabanken fortelle om rødlistet natur i kalkskogene og Miljødirektoratet fortelle om kunnskapsgrunnlaget i skogvernarbeidet.

Arrangementet er relevant for offentlige etater, bedrifter og personer som er interessert i eller arbeider med forvaltning av skog.

Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må melde deg på i forkant.

Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, ta kontakt (husk å sjekk spam-filter først).

Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.

Program:

12.00 – 12.20

Miljødirektoratet: Kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet

12.20 – 12.40

Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog

12.40 – 12.50

Pause

12.50 – 13.10

Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog

13.10 – 13.30

Artsdatabanken: Rødlistet natur i kalkskogene

13.30 – 13.40

Miljødirektoratet: Oppsummering og videre arbeid

13.40 – 14.00

Spørsmål