info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 23.11.2022 – 23.11.2022

Klima, naturmangfold og arealkonferansen

En dialogkonferanse om kunnskap på tvers av sektorer.

Sted: Scandic St. Olavs plass
Tid: 09:00-16:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Forskningsrådet

Konferansen innledes av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og vil samle om lag 200 aktører fra forsknings- og fagmiljøene, forvaltningen, næringsliv, ikke-statlige organisasjoner og andre interessenter.

Målet med konferansen er å bedre forstå utfordringene knyttet til naturmangfold og klima på tvers av ulike sektorer. Sammen skal vi sikre et mer helhetlig kunnskapsgrunnlaget innen klima, naturmangfold og areal.

Plenumsdelen av konferansen vil bli strømmet (fra 09:00-11:35 og fra 14:30-16:00).

Program

Konferansier: Ruth Astrid Sæter

8:30

Registrering – kaffe og mingling

9:00

Velkommen v/ Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet og Christina I. M. Abildgaard, områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling i Forskningsrådet

9:10

Hvorfor trenger vi miljøkunnskap på tvers? v/ Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Om kunnskapsbasert forvaltning og samspillet kunnskap-politikk.

9:25

Koblinger mellom klima, naturmangfold og areal v/ avdelingsdirektører Torfinn Sørensen og Siri Sorteberg i Miljødirektoratet

Hva har vi av global og nasjonal kunnskap, og hva trenger vi?

9:50

Betydningen av omforent kunnskap v/ Nina Kristiansen, journalist i forskning.no og Anicke Brandt-Kjelsen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet

Hvordan produseres miljøkunnskap og hvilken betydning har dette for eierskap, aksept og legitimitet?

10:15

Pause

10:35

Klima- og naturhensyn i arealforvaltning v/ Fredrik Holth i Holth & Winge AS

Hva krever lovverket, og hvordan styrke sektorsamarbeid?

11:00

Paneldiskusjon: Behov for kunnskap, verktøy og virkemidler v/ Birgitte Arstein, Fiskeridirektoratet, Hanna Fossen-Thaugland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Ingrid Lomelde, Mainstream Renewable Power, Christian Steel, SABIMA, Kristin Rosendal, Fridtjof Nansens Institutt

Et glimt fra målgruppekartleggingen. Hvilke behov har vi på tvers av sektorer og målgrupper?

11:35

Lunsj

 

Parallellsesjoner: Hvordan sikre et samordnet kunnskapsgrunnlag på tvers? (kun fysisk)

12:30

 

 

 

 

12:55

Introduksjonsdel

Status for kunnskapsgrunnlaget. Hvor mye relevant kunnskap er tilgjengelig, og er det enighet om den i ulike kunnskapsmiljøer?

 

Fasilitert gruppearbeid

Dialog om muligheter og utfordringer. Hvordan jobbe videre mot et samordnet kunnskapsgrunnlag?

 

Parallellsesjoner:

1)      Fornybar energi

v/ Ingeborg Palm Helland, Nina og Lars H. Gulbrandsen, FNI 

2)      Skog 

v/ Kristin Thorsrud Teien, Nina og Gunnhild Søgård, Nibio

3)      Hav 

v/ Solrun Figenschau Skjellum, Niva og Tina Kutti, HI

4)      Regional og kommunal planlegging

v/ Gro Sandskjær Hanssen, NIBR/ OsloMet og Kristine Lien Skog, NMBU

14:10

Pause

14:30

Smakebiter fra "Arealer under press" v/ Jonas Enge, Forskningsrådet, Kristine Grimsrud, Statistisk sentralbyrå, Vigdis Vandvik, Universitet i Bergen, Kyrre Groven, Vestlandsforskning og Erlend Nilsen, Norsk institutt for naturforskning

Korte presentasjoner fra Forskningsrådets samarbeidsprosjekter og nye kunnskapsoppsummeringer.

15:00

Paneldiskusjon: Hvordan jobbe videre? v/ Torstein Lindstad, Klima- og miljødepartementet, Anicke Brandt-Kjelsen, Forskningsrådet, Dag Hessen, Universitet i Oslo og Cecilie von Quillfeldt, Polarinstituttet

Oppsummering og refleksjoner fra gruppearbeid

15:40

Hovedkonklusjoner, evaluering og avslutning v/ Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet og Christina I. M. Abildgaard, områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling i Forskningsrådet

16:00

Ferdig