Konferanse | 23.11.2022 – 23.11.2022

Klima, naturmangfold og areal-konferansen

En dialogkonferanse om kunnskap på tvers av sektorer.

Sted: Scandic St. Olavs plass Se i kart
Tid: 09:00-16:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Forskningsrådet

Konferansen innledes av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og vil samle om lag 200 aktører fra forsknings- og fagmiljøene, forvaltningen, næringsliv, ikke-statlige organisasjoner og andre interessenter.

Målet med konferansen er å bedre forstå utfordringene knyttet til naturmangfold og klima på tvers av ulike sektorer. Sammen skal vi sikre et mer helhetlig kunnskapsgrunnlaget innen klima, naturmangfold og areal.

Fysisk deltakelse på arrangementet er kun mulig for inviterte, men alle kan følge med på strømming av plenumsdelen. Se påmeldingsskjema nederst på siden.

Foreløpig program

Konferansier: Ruth Astrid Sæter

8:30

Registrering – kaffe og mingling

9:00

Velkommen v/ Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet og Christina I. M. Abildgaard, områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling i Forskningsrådet

9:10

Hvorfor trenger vi miljøkunnskap på tvers? v/ Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Om kunnskapsbasert forvaltning og samspillet kunnskap-politikk.

9:25

Koblinger mellom klima, naturmangfold og areal v/ avdelingsdirektører Torfinn Sørensen og Siri Sorteberg i Miljødirektoratet

Hva har vi av global og nasjonal kunnskap, og hva mangler vi?

9:50

Betydningen av omforent kunnskap v/ Nina Kristiansen, journalist i forskning.no og Anicke Brandt-Kjelsen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet

Hvordan produseres miljøkunnskap og hvilken betydning har dette for eierskap, aksept og legitimitet?

10:15

Pause

10:35

Klima- og naturhensyn i arealforvaltning v/ Fredrik Holth i Holth & Winge AS

Hva krever lovverket, og hvordan styrke sektorsamarbeid?

11:00

Paneldiskusjon: Behov for kunnskap, verktøy og virkemidler

Et glimt fra målgruppekartleggingen. Hvilke behov har vi på tvers av sektorer og målgrupper?

11:30

Lunsj

 

Parallellsesjoner: Hvordan sikre et samordnet kunnskapsgrunnlag på tvers? (kun fysisk)

12:30

 

 

 

 

12:55

Introduksjonsdel

Status for kunnskapsgrunnlaget. Hvor mye relevant kunnskap er tilgjengelig, og er det enighet om den i ulike kunnskapsmiljøer?

 

Fasilitert gruppearbeid

Dialog om muligheter og utfordringer. Hvordan jobbe videre mot et samordnet kunnskapsgrunnlag?

 

Parallellsesjoner:

1)      Fornybar energi

2)      Skog 

3)      Hav 

4)      Regional og kommunal planlegging

14:00

Pause

14:30

Smakebiter fra "Arealer under press" v/ Forskningsrådet og utvalgte prosjektledere

Korte presentasjoner fra Forskningsrådets samarbeidsprosjekter og en ny kunnskapsoppsummering.

15:00

Paneldiskusjon: Hvordan jobbe videre? 

Oppsummering og refleksjoner fra gruppearbeid

15:40

Hovedkonklusjoner, evaluering og avslutning v/ Miljødirektoratet og Forskningsrådet

16:00

Ferdig

Meld deg på her

Skal du delta fysisk eller digitalt?

Fyll ut hvis du deltar fysisk

Hvilken målgruppe tilhører du? Velg den som passer best.
Huk av ønsket parallellsesjon/ gruppearbeid: