info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 28.11.2022 – 28.11.2022

Overvåkingsdagen 2022

Miljødirektoratets mange overvåkingsprogrammer gir oss informasjon om tilstanden på land, i vann og i lufta. Det vil vi at du også skal få høre om!

Sted: På nett eller ved oppmøte Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: Kl. 9.00-11.45
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Hvordan vet vi egentlig hva som foregår i miljøet i Norge? Hvordan vet vi hvor mange fugler som flyr forbi kysten vår, hvor mye klimagasser det er i lufta eller hvor miljøgiftene i vannet kommer fra?

Vi har invitert forskere og konsulenter som drifter et utvalg av våre spennende overvåkingsprogrammer til å fortelle om sine metoder og resultater. I år får du høre fra overvåking av mikroplast, nye miljøgifter, trekkfugler, humler og sommerfugler. Visste du for eksempel at vi hvert år leter etter mikroplast på over to hundre ulike steder i naturen, eller at vi teller rundt ti tusen fugler når de trekker forbi fuglestasjonene på kysten?

Last ned programmet (pdf)

Fra 08:30

Registrering

09:00- 09:10

Velkommen og innledning fra Miljødirektoratet:

Hvorfor er miljøovervåking viktig? Torfinn Sørensen, avdelingsdirektør, Miljødirektoratet

09:10-09:20

Fagsystem for økologisk tilstand og miljøovervåking - hvordan henger det sammen? Hilde Nystad, Miljødirektoratet

09:20-09:30

Insektovervåkingen – Jens Åström, NINA

09:35-09:45

Trekkfuglovervåking på fuglestasjonene – Jan Erik Røer, BirdLife Norge

09:50 -10:00

Overvåking av humler og dagsommerfugler - Jens Åström, NINA

10:05-10:25

Pause

10:25 – 10:30

Innledning om miljøgiftovervåking - Sjur Andersen, Miljødirektoratet

10:30- 10:40

Screening av miljøgifter – Pawel Rostkowski , NILU

10:45-10:55

Urban fjord - Merete Grung, NIVA

11:00-11:10

Overvåking av mikroplast –  Sverre Hjelset, NIVA

11:15-11:25

Elveovervåkingsprogrammet – Amanda Poste, NIVA

11:30-10:40

Overvåking av klimagasser – Wenche Aas, NILU

11:40-11:50

Oppsummering og avslutning

11:50

Slutt

Dette arrangementet er for deg som vil vite mer om miljøets tilstand og om hvordan miljøovervåking i Norge foregår. Kanskje du jobber med miljø i en kommune, i en naturvernorganisasjon eller studerer miljøfag.

Delta fysisk eller digitalt på samlingen 

Bli med enten ved fysisk oppmøte eller delta digitalt via strømming på Teams. Påmeldte får Teams-lenke tilsendt på e-post. 

Det er også mulig å se seminaret i opptak. Opptaket legges ut på denne siden.