Seminar | 19.10.2022 – 19.10.2022

Forum for offshore miljøovervåking 2022

Miljødirektoratet og Offshore Norge inviterer til Forum for offshore miljøovervåking 2022.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 9.00-16.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Offshore Norge

Forum for offshore miljøovervåking er et årlig arrangement og møtested for operatører, myndigheter, leverandører, institusjoner og personer med interesse for marin overvåking, i hovedsak knyttet til petroleumsvirksomhet til havs.

Vannsøyleovervåking – feltundersøkelse og metodeutvikling – overvåking knyttet til havvind, fremmede arter med mer er blant temaene som diskuteres i år.

Påmelding innen 12. oktober.

Fysisk eller digitalt

Bli med enten ved fysisk oppmøte eller på Teams.

  • Fysisk: Miljødirektoratets kontorlokaler på Helsfyr, Grensesvingen 7.
  • Digitalt:  Teams-lenke legges ut før seminaret.

Spørsmål?

Ta kontakt med mihaela.ersvik@miljodir.no ved spørsmål.

Påmelding

Fysisk eller digitalt
Lunsj