info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 19.10.2022 – 19.10.2022

Leverandørkonferanse: Rammeavtale visuelle tjenester

Vi skal fornye vår rammeavtale og ønsker i den sammenheng å snakke med leverandørmarkedet.

Sted: Teams
Tid: kl. 12.00-13.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har historisk kjøpt visuelle tjenester for omkring 5 millioner kroner årlig. Det er nå på tide å fornye vår rammeavtale, og vi ønsker i den forbindelse å revidere vår avtaleform og struktur. 

Program

Leverandørkonferansen er første ledd i vår dialog med markedet, hvor vi vil presentere vår organisasjon og behovet for visuelle tjenester. Dagens avtale inkluderer blant annet rådgivning og design, utarbeiding av infografikk, filmproduksjon, trykkeritjenester, osv.

Vi tar imot tilbakemeldinger underveis i leverandørkonferansen, og åpner for én-til-én møter i etterkant hvis det er aktuelt. Alle vil få mulighet til å komme med skriftlig innspill etter leverandørkonferansen.

Vi ønsker innspill på et eller flere av punktene under:

 1. Forslag på utforming av prismatrise
 2. Organisering og struktur av kontrakt
  1. Mulige avtaleformer
  2. Hensiktsmessig oppdeling av portefølje/kontrakt
  3. Der det er naturlig ønsker vi å åpne for samarbeid med flere leverandører
  4. Effektive avropsmekanismer
 3. Erfaringer fra gode avtaler med liknende oppdragsgivere
 4. Klassiske feil og misforståelser om markedet fra oppdragsgivere
 5. Utvikling innen miljø/klima i bransjen, samt relevante ISO-standarder. Vårt ønske er å støtte oppunder smarte og gode tiltak for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.
 6. Innspill på trender i markedet som vi kan utnytte eller ta hensyn til i kommende utlysning

Vi håper dere ser på dette som en mulighet for å bidra til å finne den beste løsningen på vårt behov.

Relevante lenker

Kunngjøring i Doffin

Designsystem og profilbank for Miljødirektoratet - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)