Seminar | 25.10.2022 – 26.10.2022

Miljøforum 2022

For fjortende gang arrangeres Miljøforum, som er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk Industri.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Se i kart
Tid: 25.10-26.10
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Norsk Industri

Seminaret er for miljø-/HMS-ansvarlige hos bedrifter som har tillatelse til forurensende virksomhet fra Miljødirektoratet.

Vi ønsker å legge til rette for god dialog mellom industrien og miljømyndighetene. Samtidig er det også viktig å styrke nettverksbyggingen mellom landbasert industri på miljøområdet. 

Forumet er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk Industri.

Påmeldingsskjema i bunn på denne siden.

Foreløpig program: 

Dag 1: Tirsdag 25. oktober

10.00: Registrering

10.30: Velkommen til Miljøforum
Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

10.40: Nytt fra Norsk Industri
Ole Børge Ytterdal, Norsk Industri

10.55: Nytt fra Miljødirektoratet
Ragnhild Orvik og Harald Sørby, Miljødirektoratet

11.10: Pause

11.30: Green Deal - et overblikk og en rask innføring
Hege Rooth Olbergsveen, Miljødirektoratet

11.45: IED - kommisjonens forslag til revidert direktiv; refleksjoner fra Miljødirektoratet og Norsk Industri
Marit Jerpseth, Harald Sørby (Miljødirektoratet) og Gunnar Grini (Norsk Industri)

12.30 Lunsj

13.30: Energi - utfordringer i husholdering for industrien

 • Norway Energy Hub - fra olje- og gassprovins til europeisk energisenter ved Henriette Udrum, Equinor
 • Innlegg fra Thomas Haug, Hydro Rein

14.10: Hvordan jobber vi med prioriterte miljøgifter nasjonalt og i EU
Anne Line Filtvedt, Miljødirektoratet

14.30: Pause

15.00: Vannforskrift - veien videre for industrien
Anders Iversen, Miljødirektoratet

15.30: Havnespy - en fremmed art langs vår kyst
Miljødirektoratet

15.50: Svovelavtalen
Marit Holtermann Foss, Norsk Industri

16.10: CCS i Norge - en suksesshistorie
Per Brevik, Heidelberg Cement

17.30: Middag

 

Dag 2 - Onsdag 26. oktober

09.00: Klima

 • Grønn omstilling, Henrik Gade (Miljødirektoratet)
 • Fit for 55 - endringer i kvotedirektivet, Trine Berntzen (Miljødirektoratet)
 • Viktig politikk for industrien, Knut L. Baumann (Norsk Industri)
 • Hydros vei mot "net-zero" og EU ETS-utfordringer, Liv Rathe (Norsk Hydro)
 • Utfordringer knyttet til rammeverk for negative utslipp, Eivind Berstad (Bellona)

11.00: Lunsj

12.00: Avfall, biprodukt, produkt

 • Hvordan Miljødirektoratet ser på det, Harald K. Ankerstad (Miljødirektoratet)
 • Opphørsfasen for avfall og avfallsdefinisjoner, Einar Bratteng (UiO)

12.40: Fotavtrykk, sporbarhet

 • Hydros arbeid med sporbarhet, Jørgen Hanson (Norsk Hydro)
 • Erfaringer med barrierer for bruk av gjennvunnet kaliumklorid fra farlig avfall i gjødselvare, Simen Bergan (NOAH)
 • Digitale produktpass - hva kan komme, Berit Sørset (Norsk Industri)

13.30: Pause

14.00: Digitalisering - Tilde, hvem er det?
Linda Jacobsen, Miljødirektoratet

14.30: Avslutning og neste års arrangement
Miljødirektoratet og Norsk Industri

Påmelding: Miljøforum 2022

Hvilke dager vil du delta på?
Skal du være med på middag tirsdag 25.10?
Dersom du skal være med på middag. Ønsker du alkohol til maten?