info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 25.10.2022 – 26.10.2022

Miljøforum 2022

Seminaret er for miljø-/HMS-ansvarlige hos bedrifter som har tillatelse til forurensende virksomhet fra Miljødirektoratet.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 25.10-26.10
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Norsk Industri

For fjortende gang arrangeres Miljøforum, som er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk Industri.

Vi legger til rette for god dialog mellom industrien og miljømyndighetene. Samtidig er det også viktig å styrke nettverksbyggingen for landbasert industri på miljøområdet. 

Program for Miljøforum 2022

Dag 1: Tirsdag 25. oktober

10.00: Registrering

10.30: Velkommen til Miljøforum
Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

10.40: Nytt fra Norsk Industri
Ole Børge Ytterdal, Norsk Industri

10.55: Nytt fra Miljødirektoratet
Ragnhild Orvik og Harald Sørby, Miljødirektoratet

11.10: Pause

11.30: Green Deal - et overblikk og en rask innføring
Hege Rooth Olbergsveen, Miljødirektoratet

11.45: IED - kommisjonens forslag til revidert direktiv; refleksjoner fra Miljødirektoratet og Norsk Industri
Marit Jerpseth, Harald Sørby (Miljødirektoratet) og Gunnar Grini (Norsk Industri)

12.30 Lunsj

13.30: Energi - utfordringer i husholdering for industrien

 • Norway Energy Hub - fra olje- og gassprovins til europeisk energisenter ved Henriette Udrum, Equinor
 • Innlegg fra Thomas Haug, Hydro Rein

14.10: Hvordan jobber vi med prioriterte miljøgifter nasjonalt og i EU
Anne Line Filtvedt, Miljødirektoratet

14.30: Pause

15.00: Vannforskrift - veien videre for industrien
Anders Iversen, Miljødirektoratet

15.30: Havnespy - en fremmed art langs vår kyst
Miljødirektoratet

15.50: Svovelavtalen
Marit Holtermann Foss, Norsk Industri

16.10: CCS i Norge - en suksesshistorie
Per Brevik, Heidelberg Cement

17.30: Middag

 

Dag 2: Onsdag 26. oktober

09.00: Klima

 • Grønn omstilling, Henrik Gade (Miljødirektoratet)
 • Fit for 55 - endringer i kvotedirektivet, Trine Berntzen (Miljødirektoratet)
 • Viktig politikk for industrien, Knut L. Baumann (Norsk Industri)
 • Hydros vei mot "net-zero" og EU ETS-utfordringer, Sara Hay (Norsk Hydro)
 • Utfordringer knyttet til rammeverk for negative utslipp, Eivind Berstad (Bellona)

11.00: Avfall, biprodukt, produkt

 • Hvordan Miljødirektoratet ser på det, Harald K. Ankerstad (Miljødirektoratet)
 • Opphørsfasen for avfall og avfallsdefinisjoner, Einar Bratteng (UiO)
 • Erfaringer med barrierer for bruk av gjennvunnet kaliumklorid fra farlig avfall i gjødselvare, Simen Bergan (NOAH)

12.00: Lunsj

13.00: Fotavtrykk, sporbarhet

 • Hydros arbeid med sporbarhet, Jørgen Hanson (Norsk Hydro)
 • Digitale produktpass - hva kan komme, Berit Sørset (Norsk Industri)

13.30: Pause

14.00: Digitalisering - Tilde, hvem er det?
Linda Jacobsen, Miljødirektoratet

14.30: Avslutning og neste års arrangement
Miljødirektoratet og Norsk Industri

Denne påmeldingen er nå stengt.