info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 31.10.2022 – 01.11.2022

Nasjonal vannmiljøkonferanse

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo, Holbergsgate 30, 166 Oslo
Tid: 31. oktober - 1. november 2022
Pris:
Arrangør: Restaureringsprosjektet under Direktoratsgruppen for vannforvaltning (ledet av Miljødirektoratet) i samarbeid med Vannforeningen

Velkommen til den 10. nasjonale vannmiljøkonferansen! 

  • Klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpner konferansen.
  • Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro ønsker velkommen.

All informasjon om arrangementet blir tilgjengelig her:

Tema for konferansen

  • Tiltak for vannmiljø som er foreslått i oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer.
  • Eksempler på vellykkede tiltak rettet mot de vesentligste påvirkningene.
  • Kunnskaps- og utviklingsbehov.
  • Foreløpige resultater av ny evaluering av vannforvaltningen.