info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 15.09.2022 – 15.09.2022

Arbeidsverksted: Elektrifisering av bussdrift

På bakgrunn av rapporten Barrierer for elektrifisering av bussdrift i kollektivsektoren inviterer vi til arbeidsverksted om tema.

Sted: Digitalt (Teams)
Tid: 15. september kl. 09.00 - 11.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Kollektivtrafikkforeningen

Arrangementet er nettbasert og retter seg mot kollektivplanleggere, innkjøpere, arealplaneleggere, og lignende i det offentlige Norge (inkludert kollektivselskapene).

Hensikten med arbeidsverkstedet er å etablere en kontaktarena mellom fagfolk over hele landet som jobber med utfordringene knyttet til elektrifiseringen av den offentlig organiserte bussdriften og hvordan disse kan løses.

Arbeidsverkstedet er tenkt som et startskudd for fortløpende kunnskapsdeling i Kollektivtrafikkforeningen.

Påmeldinsgfristen er utløpt.

Dagsorden for arbeidsverkstedet

09.00-10.15: Del 1 - Innlegg

 1. Barrierer til elektrifisering av kollektiv bussdrift
  ved Lars Henning Wøhncke, Miljødirektoratet
 2. Elbusser: Ruters veivalg og ansvarsmodell
  ved Jon Stenslet, Ruter
 3. Etablering av elektrisk bussdrift i Bodø
  ved Bjørnar Klausen, Nordland fylkeskommune
 4. Korleis vil Skyss elektrifisere resten av bussane? Resultata frå aktuell utgreiing av tilgjengeleg materiell, kravstilling og tilrettelegging for elbuss i distrikt
  ved Einar Aalen Hunsager, Skyss

10.30 - 11.30: Del 2 - Spørsmål og svar til presentasjonene og felles diskusjon i plenum.

Materiale fra arrangement