info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 20.09.2022 – 20.09.2022

Klima- og arealeffektiv varetransport

Hva kan kommuner gjøre for at transporten av varer i regionen skal bli mer effektiv og klimavennlig, og mindre arealkrevende?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Bærum, Asker, Oslo og Drammen har jobbet sammen med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for å finne svar på dette spørsmålet. To andre kommuner, Tønsberg og Indre Østfold, er også involvert.

Målet med prosjektet er å

 • redusere klimagassutslipp fra varetransport
 • skape mer attraktive bysentra og boligområder
 • utvikle løsninger for varelogistikk er bedre for kommuner, næringsliv og logistikkoperatører
 • og ta i bruk løsninger for varelogistikk som kan brukes i andre kommuner og regioner.

Prosjektet jobber nå parallelt med fem konsepter:

 • Samleterminaler («hub-er»)
 • Hentepunkter (pakkeautomater)
 • Effektivisering av kommunenes leveranser
 • Ny teknologi (IT-løsninger, droner og autonome kjøretøy)
 • Digital markedsplass for varelogistikk

I dette webinaret får du høre fra prosjektlederen i Bærum kommune, samt Tønsberg og Indre Østfold. Tønsberg jobber med å lage en "hub" for Tønsberg sentrum, mens Indre Østfold har valgt en noe annen tilnærming til utfordringene enn de andre kommunene, og vil fortelle om sine planer.

Innledere:

 • Tore Gulli, Bærum kommune
 • Emilie Lassen Bue, Tønsberg kommune
 • Tommy Hågensen, Indre Østfold kommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.