info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 06.09.2022 – 06.09.2022

Utslippsfrie anleggsplasser i kommunene - hva er mulig?

For bare noen få år siden fantes ikke store elektriske anleggsmaskiner. Hva er blitt mulig å få til i dag?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Oslo kommune har gjort mye for å gjøre bygge- og anleggsplasser fossil- og utslippsfrie. Nå har mer enn 30 ulike byggeplasser i Oslo tunge utslippsfrie anleggsmaskiner i arbeid. Over 20 ulike typer utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy er i bruk på kommunens byggeplasser.

Sintef har på oppdrag for Oslo kommune kartlagt resultatene av at kommunen har stil strenge klimakrav i anbudsprosesser for bygg og anlegg. Gjennomgangen viser at aktiv og koordinert bruk av innkjøpsmakt på denne måten kan være et svært kraftfullt klimaverktøy. Særlig Vann- og avløpsetaten i kommunen har lykkes med å få til mange prosjekter med høy andel av utslippsfri energibruk.

I dette webinaret får du høre fra kommunen og fra Sintef om hvordan de ser på utviklingen og hva som er mulig å få til av fossil- og utslippsfritt på bygge- og anleggsplasser i dag. Mye har skjedd på kort tid.

Innledere:

  • Sintef-forsker Marianne Kjendseth Wiik
  • Seksjonsleder Espen Hauge i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Som vanlig setter vi av god tid til å stille spørsmål til innlederne.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.