info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 18.04.2023 – 18.04.2023

Bruk av høydedata i klimatilpasning og arealplanlegging

Kartverket har laserscannet hele landet. Kommunene kan bruke datasettet til klimatilpasning, arealplanlegging og kulturminneforvaltning.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Som følge av klimaendringer, må kommunene planlegge og tilpasse bebyggelse og infrastruktur. Kartverkets laserskanning av hele Norge gir detaljerte høydemodeller av landskapet, både med og uten vegetasjon. Dette kan brukes for å tilpasse samfunnet til havnivåstigning, flom og overvann.

Høydemodellen kan også brukes til å kartlegge faresoner og aktsomhetssoner for skred, flom og ras, kartlegge erosjonsrisiko, dråger (erosjon som følge av vannavrenning) og avrenning på jordbruksarealer og simulering av vindforhold i bebygde områder.

I dette webinaret forteller Kartverket om høydemodellen og gir en rekke eksempel på hvordan dataene er brukt av mange kommuner og andre aktører. I tillegg vil Tynset kommune vise hvordan de har brukt dataene til flomanalyser.

I forkant av webinaret kan du la deg inspirere av denne korte, visuelle presentasjonen av høydemodellens nytte og bruk.

Innledninger:

  • Jon Arne Trollvik, fylkeskartsjef Vestfold og Telemark, Kartverket
  • Erin Sandberg, GIS-koordinator for Tynset, Rendalen, Tolga, Alvdal og Folldal
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.