info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 26.04.2023 – 26.04.2023

Informasjonsmøte: Pfas – restriksjonsforslag og høring

Orientering om restriksjonsforslag mot stoffgruppen Pfas og høringsprosessen.

Sted: Digitalt på Teams
Tid: 09.00 - 10.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Norge har sammen med fire andre land utarbeidet forslag til forbud mot Pfas. Forslaget gjelder produksjon, bruk, omsetning og import og omfatter både stoff, stoffblandinger og produkter som inneholder Pfas-er.

Møtet vil være særlig relevant for aktører på det norske markedet som ønsker å gi innspill til restriksjonsforslaget. Virksomheter har størst reell påvirkningsmulighet i den pågående høringsprosessen med frist 25. september 2023.

Opptak av arrangementet

Dagsorden (kl. 09.00 – 10.30)

Det blir 30 minutter presentasjon om forslaget og om den videre prosessen, inkludert den offentlige høringen hvor virksomhetene kan bidra med innspill.

Deretter er det åpent for spørsmål fra deltakerne som følger med digitalt.

Relevante lenker
Fristen for å melde seg på har gått ut.