info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 17.04.2023 – 17.04.2023

Ny internasjonal plastavtale

Forskere og forskningsmiljøer inviteres til dialog om ny global plastavtale.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 10.00 - 13.00
Pris: Gratis, men krever registrering.
Arrangør: Miljødirektoratet

På FNs miljøforsamling i 2022 ble det gitt mandat til å forhandle om en rettslig forpliktende global plastavtale. Målet er at avtalen skal ferdigforhandles innen utgangen av 2024.

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet inviterer forskningsmiljøene til å gi innspill til arbeidet med plastavtalen i dette dialogmøtet.

Innledninger:

 • Velkommen og introduksjon
  ved Miljødirektoratet
 • Forskernettverket for en effektiv plastavtale
  ved Norsk institutt for vannforskning (Niva)
 • Nytt vitenskapspanel om kjemikalier, avfall og forurensning
  ved Klima- og miljødepartementet
 • Kort presentasjon av forslag til forpliktelser
 • Forberedte kommentarer fra utvalgte forskere/forskningsmiljøer
 • Presentasjon av et utvalg av forpliktelser/problemstillinger
  Åpent for innspill fra alle deltakere
 • Kort oppsummering

Norges innspill til den andre forhandlingsrunden

Norske myndigheter har sendt inn innspill til den andre forhandlingsrunden i Paris fra 29. mai til 2. juni 2023.

Sekretariatet for forhandlingene vil på bakgrunn av innsendinger fra partene utarbeide et saksdokument ("options paper") for avtalebestemmelser.

Norges forslag til kjerneelementer i en avtale:

 • Tiltak for å redusere ny plastproduksjon.
 • Forbud mot problematiske stoffer og produkter.
 • Tiltak for å øke sirkulariteten i plastøkonomien.
 • Tiltak for å stanse lekkasje til miljø.

Forslagene til forpliktelsene er til dels på et overordnet nivå. Faglige innspill er spesielt viktig tidlig i forhandlingsprosessen.

Seminar både fysisk og digitalt

Forskere og andre deltakere fra forskningsmiljøer kan delta fysisk på seminaret hos Miljødirektoratet i Oslo (begrenset antall deltakere) eller digitalt (ubegrenset).

Påmelding innen 12. april

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant, og krysse av for om du deltar fysisk eller digitalt. Spre gjerne informasjon i ditt forskningsmiljø.

Påmelding via Questback innen 12. april 2023

Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.