info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 24.08.2023 – 24.08.2023

Innlemmelse av skipsfarten i EUs klimakvotesystem

Skipsfarten skal innlemmes i EUs klimakvotesystem. Hvilke krav blir gjeldende, og hva bør aktører i skipsfarten være klar over?

Sted: Online
Tid:
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterte til webinar for å informere om status for innlemmelse av skipsfarten i EUs klimakvotesystem, introduksjon til kvotemarkedet og søknadskrav for å åpne konto i klimakvoteregisteret.

Her er webinaret i opptak

Du finner også Miljødirektoratets presentasjon. Svar på spørsmål som ble stilt i webinaret, blir lagt ut på denne siden. Alle deltakere på webinaret blir varslet om det.