info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.12.2023 – 19.12.2023

Ny rapport fra Naturpanelet: Hvordan gi innspill?

Naturpanelet kommer med ny rapport om koblinger mellom naturmangfold, vann, mat, helse og klima. Hvordan gi høringsinnspill på utkastet?

Sted: Digitalt, Teams
Tid: Tirsdag 19. desember kl. 13.00-14.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) er i siste fase med å utarbeide  Naturpanelets rapport om koblinger mellom naturmangfold, vann, mat, helse og klima, også kalt Nexus-rapporten. Rapporten ferdigstilles i 2024, og er nå ute på sin andre høringsrunde i perioden 20. november, 2023 – 14. januar, 2024.

Dokumentene som Naturpanelet har åpnet for kommentarer er både andre versjon av de "tekniske kapitlene", og en første versjon av "sammendrag for beslutningstakere".

Flere av utredningens forfattere kommer fra norske kunnskapsinstitusjoner: Leonard Sandin (NINA), Carlos das Neves (EFSA, tidligere Veterinærinstituttet), Francesco Cherubini (NTNU), Connor Joseph Cavanagh (UiB), Siri Ellen Hallstrøm Eriksen (NMBU) og Sekhar Udaya Nagothu (NIBIO).

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, inviterer til et informasjons- og dialogmøte sammen med forfatterne, for å informere om status for arbeidet og hvordan du skal gå frem for å gi høringsinnspill.

Koble deg opp på webinaret på Teams med denne lenken tirsdag 19. desember kl. 13:

Velkommen!

Program

  • 13:00-13:15 Velkomst og kort orientering om Naturpanelets arbeid, nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, Miljødirektoratet, Nina Vik
  • 13:15-14:10: Nexus-rapporten – gjennomgang (struktur, formål) ved forfattere
  • 14:10-14:20: Spørsmål til Nasjonalt kontaktpunkt og forfatterne
  • 14:20-14:30: Ønsker du å bidra med høringskommentarer? Praktisk informasjon om registrering hos Naturpanelet for å få tilgang til rapportutkastet.

Vi vil også informere om at det arrangeres et informasjonsmøte om rapporten i regi av Naturpanelet 18. desember (kl 10-12 og kl18-20). For å kunne delta på dette møtet må du på forhånd registrere deg som reviewer