Webinar | 12.12.2023 – 12.12.2023

Revisorens blikk på kommunens klimaarbeid

Lørenskog kommunes klimaarbeid er gjennomgått av kommunerevisjonen. Hva fant revisoren, og hvordan vil kommunen følge opp?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Romerike revisjon gjør en såkalt forvaltningsrevisjon av klimaarbeidet i Lørenskog kommune. Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter.

I dette tilfellet er formålet er å vurdere kommunens innsats for å redusere klimagassutslipp og tilpasse kommunen til klimaendringer. Hovedvekten vil bli lagt på målsettinger og tiltak kommunen selv har nedfelt i kommuneplan og temaplan for klima og energi. Rapporten vil være ferdigstilt i oktober/november i år.

Innledere:

  • Øyvind Nordbrønd Grøndahl, avdelingsleder forvaltningsrevisjon, og Kari Tvetbråten, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Romerike revisjon IKS
  • Representant for Lørenskog kommune (TBC)
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.