info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.12.2023 – 19.12.2023

Søk Klimasats-støtte for 2024

Webinar for kommuner og fylkeskommuner som vil søke Klimasats-støtte i 2024 for å kutte utslipp av klimagasser.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Klimasats er en støtteordning for kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre, som støtter tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

For 2024 har regjeringen og SV foreslått å sette av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen. Miljødirektoratet er i ferd med å oppdatere informasjon om utlysningen og søknadsfrist, og legger ut informasjon på nettsidene våre så snart som mulig.

I dette webinaret vil vi fortelle om hva kommunene kan søke støtte til i 2024, og setter av god tid til å svare på spørsmål.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.