info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 20.12.2023 – 20.12.2023

Webinar: Anbefaler nye tiltak for villrein

Miljødirektoratet presenterer tiltak for å bedre tilstanden til villreinen. I tillegg får vi svar på hvordan det står til i 14 nye villreinområder.

Sted: Teams
Tid: 20. desember kl. 9-10
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Program

  • 09.00: Innledning, Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet
  • 09.10: Klassifisering av alle de norske villreinområdene, ekspertgruppa v/Christer Rolandsen
  • 09.35: Miljødirektoratets anbefaling om tiltaksplaner 
  • 10.00: Spørsmål og svar

Se webinaret i opptak

Pressemeldingen til Miljødirektoratet:

Presentasjoner fra webinaret

Beskrivelse

De siste livskraftige bestandene av vill fjellrein i Europa finnes i Norge. Vi har derfor et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen, men utviklingen går feil vei.

I april 2022 ble de ti nasjonale villreinområdene vurdert etter kvalitetsnormen for villrein. Hele seks av ti hadde dårlig kvalitet. De fire andre hadde middels kvalitet, og ingen hadde god kvalitet.

Resultatet for de 14 øvrige villreinområdene er nå klart. Vi har dermed et mer komplett bilde av tilstanden for villrein i Norge, i alle de 24 villreinområdene våre. Rapporten er laget av en uavhengig ekspertgruppe ledet av Norsk institutt for naturforskning (Nina), etter oppdrag og mandat fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet vil oversende vår anbefaling om tiltak for å bedre tilstanden i de nasjonale villreinområdene med dårlig kvalitet til Klima- og miljødepartementet. Vi presentere dette i webinaret.

De seks tiltaksplanene er for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella, Snøhetta, Rondane og Knutshø. Forslagene til tiltaksplanene er utarbeidet av prosjektgrupper ledet av Statsforvalteren, og blir oversendt Miljødirektoratet 1. desember.

I anbefaling gjør Miljødirektoratet en overordnet faglig vurdering av forslagene til tiltaksplaner, og blant annet se samlet på samfunnsøkonomiske vurderinger og virkemiddelbruk.