info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 07.02.2023 – 07.02.2023

Forslag om å forby alle PFAS-er lanseres i Brussel

Norge og fire andre land offentliggjør et felles forslag om å forby alle fluorerte stoffer (PFAS-er). PFAS er en av de verste miljøgiftene som finnes.

Sted: Digital, og fysisk pressekonferanse hos Nederlands delegasjon til EU. Adresse: 4-10, Avenue de Cortenbergh 1040 Brussels
Tid: 11.00 - 12.30
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Gruppen av forslagsstillere.

Norge har sammen med Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland utarbeidet et forslag om å forby hele stoffgruppen perfluorerte stoffer, PFAS-er. Forslaget blir offentliggjort på en pressekonferanse hos Nederlands delegasjon til EU i Brussel.

Dette er et av de mest omfattende restriksjonsforslagene av helse- og miljøskadelige stoffer i EUs historie. 

Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterer senere samme dag til en fremleggelse av forslaget i Norge. Forslaget vil presenteres av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Det blir også innlegg fra Dorte Herzke ved NILU og fra Cathrine Pia Lund ved Miljømerking Norge. 

Mer informasjon og påmelding til pressenkonferansen hos KLD

Kort om PFAS

  • PFAS-er finnes overalt i miljøet, brytes ikke ned og hoper seg opp i næringskjeden. Vi får det inn i kroppen gjennom maten vi spiser og vannet vi drikker.
  • Uten et gruppeforbud erstattes PFAS-er som blir forbudt hele tiden av nye.
  • PFAS-er finnes i svært mange produkter som vi omgir oss med til daglig. Heldigvis finnes ofte fluorfrie alternativer

Påmelding og praktisk informasjon Brussel

Arrangementet er beregnet på pressen. For å delta må du registrere deg i forkant.

Påmeldingsfrist er fredag 3. februar klokka 12.00.

Fagfolk fra alle de fem landene er til stede på pressekonferansen i Brussel. Først vil innholdet i restriksjonsforslaget bli presentert. Deretter er det mulighet for separate intervjuer med ekspertene, enten man deltar fysisk eller digitalt.

Fra Norge deltar fagdirektør Audun Heggelund. Han kan kontaktes via presserådgiver Margrete Sveinsdatter Rydjord.