info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 07.02.2023 – 07.02.2023

Klimavennlig massehåndtering i kommunene

Hva kan kommuner gjøre for å få til klimavennlig flytting og bruk av overskuddsmasser fra byggeprosjekter, som jord, stein og betong?

Sted: På nett
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Flere kommuner har fått Klimasats-støtte til å finne mer klimavennlige og bærekraftige løsninger på transport og bruk av stein, jord, asfalt og betong fra infrastrukturprosjekter. I dette webinaret får vi høre hvordan de jobber med dette i Bærum og Bodø.

I Bærum har jobber kommunen sammen med andre aktører for å etablere markedsbasert system for overskuddsmasser, som skal være klart sommeren 2024. Prosjektet går under navnet Bærum ressursbank.

I Bodø har kommunen fått Klimasats-støtte til å bygge kunnskap om blant annet massehåndtering i forbindelse med at stort byutviklingsprosjekt. Kommunen lager en massehåndteringsplan og miljøoppfølgingsplan, og har satt mål om gjenbruk av bygg, bygningsmaterialer og masser i området.

Innledere:

  • Tore Gulli, prosjektdirektør, Bærum kommune
  • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger, Bodø kommune
Dette får du høre om i webinaret:
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.