info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 28.02.2023 – 28.02.2023

Klimavennlig sentrumsutvikling

Hva kan kommuner gjøre for å videreutvikle tettsteder på en klimavennlig måte? Hør hva de gjør på Raufoss i Vestre Toten og i Vestfossen i Øvre Eiker.

Sted: På nett
Tid: 10.00 - 11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet
Dette hørte du om i webinaret:

Vestre Toten kommune ønsker videre fortetting av Raufoss sentrum. Kommunen vil redusere bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Kommunen har analysert hvor og hvordan de kan tilrettelegge for fortetting, og resultatene skal inn i revisjonen av kommuneplanen, med mål om å ta ut byggearealer, og ikke legge til.

Øvre Eiker kommune skulle i gang med områderegulering av Vestfossen sentrum. De fikk Klimasats-støtte for å gjøre en analyse av klimakonsekvenser ved ulike scenarier for utvikling av området på Vestfossen. Det har vært et mål å få til størst mulig grad av bevaring av den eksisterende bygningsmassen.

I dette webinaret får du høre om arbeidet, og god mulighet til å stille spørsmål til innlederne.

Innledere:

  • Kjersti Flatråker, samfunnsplanlegger, Vestre Toten kommune
  • Bernt-Egil Tafjord, rådgiver i planavdelingen i Øvre Eiker kommune
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.