info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 14.02.2023 – 14.02.2023

Mobilitetsanalyse for areal- og transportplanlegging

I Agder har flere kommuner analysert innbyggerens reiser basert på data fra mobiltelefoner, for å utvikle en mer klimavennlig region.

Sted: På nett
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Arendal kommune har sammen med Grimstad, Froland og Tvedestrand kommune og Agder fylkeskommune laget en mobilitetsanalyse for Arendalsregionen.

Kommunene har samarbeidet i flere år om areal‐ og transportplanlegging, og i 2019 ble det vedtatt en regional areal- og transportplan for arendalsregionen.

Kommunene utgjør et felles bo‐ og arbeidsmarked hvor reisemønstrene er tett sammenvevde. Det er ventet at det vil bli kapasitetsutfordringer på veinettet de neste årene, spesielt på grunn av ny batterifabrikk og stor tilflytting.

Mobilitetsanalysen for Arendalsregionen er gjennomført av Rambøll og basert på ikke‐sporbar mobiltrafikk. Kommunene fikk Klimasats-støtte til arbeidet i 2022 til arbeidet. Det er hentet mobildata om hvor folk reiser, når de reiser og gjort beregninger av hva slags transportmiddel de bruker. Kartleggingen gir kunnskap om dagens situasjon, og om hvilke tiltak kommunene bør vurdere. For eksempel hvor bolig‐ og næringsområder bør utvikles for å få mer bærekraftig transport, og tiltak for mer kollektivtransport, sykkel og gange.

Analysen viser behov for mer helhetlig areal‐ og transportplanlegging, og hvordan ulike områder i regionen medfører forskjeller i CO2‐utslipp til transport. Det er et viktig kunnskapsgrunnlag for areal‐ og transportplanleggingen. Analysen viser også at det er stort potensial for mer konkurransedyktig kollektivtransport mellom noen områder, og for at flere bilreiser og kollektivreiser erstattes med sykkel.

I dette webinaret får du høre direkte fra kommunen om hva som er gjort, de viktigste funnene og hvordan kommunene og fylkeskommunen kan bruke den nye kunnskapen.

Innledere:

  • Håkon Håversen, Arendal kommune
  • Sindre Levinsen, Rambøll
Dette hører du mer om i dette webinaret:
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.