info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 17.01.2023 – 17.01.2023

Søk Klimasats-støtte for 2023

Webinar for kommuner og fylkeskommuner som vil søke Klimasats-støtte i 2023 for å kutte utslipp av klimagasser.

Sted: På nett
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

For 2023 har Stortinget bevilget 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen. Miljødirektoratet er i ferd med å oppdatere informasjon om utlysningen, og søknadsfrist vil bli 1. mars 2023.

I dette webinaret vil vi fortelle om søkemuligheter for 2023, og setter av god tid til å svare på spørsmål.