Webinar | 06.06.2023 – 06.06.2023

Nasjonale turiststier og besøksforvaltning

Velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordningen Nasjonale turiststier og besøksforvaltning i mye besøkte naturområder.

Sted: Teams
Tid: 6. juni kl. 9
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterer til åpne digitale informasjonsmøter om tilskuddsordningen Nasjonale turiststier og besøksforvaltning.

Det blir en ny mulighet til å søke om tilskuddsmidler sommer 2023 med frist 1. september. Elektronisk søknadssenter åpner medio juni, med fortløpende saksbehandling så langt vi får det til. 

Når møtet starter tirsdag 6. juni kl. 9, kan du trykke på denne lenken for å delta:

Informasjonsmøte tirsdag 6. juni kl. 9

Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier passer for stier med svært mange besøkende med en betydelig andel internasjonale brukere. Man kan søke om midler til arbeid med besøksforvaltning i tillegg til beredskapstiltak, fysisk tilrettelegging, informasjon mm. Kunnskap om besøksforvaltning som verktøy er viktig for å sikre gode valg for den som skal tilrettelegge for friluftsliv og ved tilrettelegging av større naturbaserte reisemål. Arbeidet kan skaleres opp og ned etter kompleksitet og problemstillinger.

Velkommen!