info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 06.06.2023 – 06.06.2023

Nasjonale turiststier og besøksforvaltning

Velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordningen Nasjonale turiststier og besøksforvaltning i mye besøkte naturområder.

Sted: Teams
Tid: 6. juni kl. 9
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterer til åpne digitale informasjonsmøter om tilskuddsordningen Nasjonale turiststier og besøksforvaltning.

Det blir en ny mulighet til å søke om tilskuddsmidler sommer 2023 med frist 1. september. Elektronisk søknadssenter åpner medio juni, med fortløpende saksbehandling så langt vi får det til. 

Last ned presentasjonen fra møtet her:

Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier passer for stier med svært mange besøkende med en betydelig andel internasjonale brukere. Man kan søke om midler til arbeid med besøksforvaltning i tillegg til beredskapstiltak, fysisk tilrettelegging, informasjon mm. Kunnskap om besøksforvaltning som verktøy er viktig for å sikre gode valg for den som skal tilrettelegge for friluftsliv og ved tilrettelegging av større naturbaserte reisemål. Arbeidet kan skaleres opp og ned etter kompleksitet og problemstillinger.

Velkommen!