info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 08.06.2023 – 09.06.2023

Kalibreringssamling for kartleggere

Vi inviterer til kalibreringssamling for deg som skal kartlegge naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Sted: Oppmøte Stavanger jernbanestasjon
Tid: Fra ca. kl. 10 den 8.6 til ca. kl. 16 den 9.6. Reisetid kommer i tillegg.
Pris: Gratis, men deltagerne må dekke reise selv.
Arrangør: Miljødirektoratet

Dag 1:

 • 10.00 – 10.15 | Oppmøte Stavanger jernbanestasjon
 • 10.15 – 10.45 | Buss fra Stavanger til Tau
 • 11.00 – 11.20 | Velkommen, kort introduksjon og presentasjon av deltakerne
 • 11.20 – 12.00 | Lunsj
 • 12.00 – 17.00 | Øvelser og gruppearbeid i skogsmark (felttema 1)
 • 17.00 – 17.30 | Buss til hotell
 • 18.00 – 19.00 | Middag
 • 19.30 – 21.00 | Foredrag/diskusjon om avvik i kartlegging, innlegg om kartlegging med overlappende polygoner, oppsummering av dagen.

Dag 2:

 • 06.30 – 08.30 | Frokost og utsjekk fra hotellet
 • 08.30 – 09.10 | Buss til Holtaområdet øst for Tau
 • 09.10 – 11.30 | Øvelser og gruppearbeid i kystlynghei (felttema 2)
 • 11.30 – 12.00 | Lunsj
 • 12.00 – 12.10 | Kort forflytning i buss
 • 12.10 – 14.30 | Gruppearbeid i områder med semi-naturlig eng og semi-naturlig myr (felttema 3)
 • 14.30 – 15.30 | Oppsummering
 • 15.30 – 16.00 | Buss til Stavanger sentrum og hjemreise

Kalibreringssamlingen skal gi nøkkelpersoner fra ulike firma og oppdragsgivere en felles forståelse av kartleggingen, slik at disse igjen kan dele kunnskapen til øvrige kartleggere.

Samlingen vil fokusere på de delene av NiN-systemet og Miljødirektoratets kartleggingsinstruks som vi vet, fra forskning og av erfaring, at er vanskelige å gjøre likt for ulike kartleggere. Artsdatabanken og eksperter på NiN fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, deltar på samlingen.

Det forutsettes at alle deltagere har sett følgende webinar/opptak av webinar om kartlegging av naturtyper på land før samlingen:

Disse webinarene bør være sett først

Praktisk informasjon

Kalibreringssamlingen er kun åpen for nøkkelpersonell. Miljødirektoratet anbefaler at hvert oppdrag er representert med minst en nøkkelperson på samlingen, men det er ikke et krav for oppdrag med andre oppdragsgivere enn Miljødirektoratet. For Miljødirektoratets oppdrag er leverandører forpliktet til å delta med minst én nøkkelperson.

Alt nøkkelpersonell kan meldes på, men det er plassbegrensning på samlingen (25 deltakere). Miljødirektoratet fordeler plassene slik at én nøkkelperson fra hvert oppdrag prioriteres først. Øvrige plasser fordeles i henhold til størrelse på oppdragene.

Alle må i påmeldingen oppgi hvilke(t) oppdrag (inntil 3) de er nøkkelpersonell på. Oppdrag skal oppgis som navn på kartleggingspakke (Miljødirektoratets oppdrag) eller prosjektnavn som spesifisert ved innmelding av prosjekt. For prosjekt som ikke er på oppdrag for Miljødirektoratet skal også prosjektets areal (km2) oppgis. Dette vil benyttes til fordeling av plasser.

Dersom det ikke er avklart innen 5. mai hvilke oppdrag du skal være nøkkelpersonell på, kan du fortsatt melde interesse for samlingen, men du vil komme bakerst i køen når plassene deles ut.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut vil Miljødirektoratet gi beskjed om hvem som har fått plass på kalibreringssamlingen.

Har du spørsmål om samlingen?

Send en e-post til ninkartlegging@miljodir.no.