info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 05.06.2023 – 05.06.2023

Cites-regelverket for helsekostbransjen

Slik kan helsekostbransjen øke kunnskapen om hvilke regler bedrifter må kjenne til for å selge lovlige helsekostprodukter i bransjen.

Sted: Digitalt
Tid: 12:00-13:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Mat, kosmetikk og helsekost kan inneholde utrydningstruede eller sårbare arter. Hvert år handles det med millioner av ville dyr og planter på verdensbasis. Det kan føre til at arter utryddes, og dermed tap av natur.

Ulovlig handel med utrydningstruede eller sårbare arter er en trussel mot flere arter. Det er viktig å unngå å bidra til denne handelen, som anses som miljøkriminalitet.

Resultater fra tilsyn med bransjen viser at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kontroll over sin virksomhet opp mot Cites-regelverket, som er en internasjonal konvensjon om handel med truede og sårbare arter.

Miljødirektoratet vil gi en oversikt over hva tilsyn har avdekket, samt en oversikt over kravene som bransjen må etterleve for å drive virksomhet i samsvar med regelverket.