info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 09.05.2023 – 09.05.2023

Forbruksbaserte klimagassutslipp i kommuner

Hva kan og bør kommuner gjøre for å redusere utslipp som skjer utenfor egen kommune, men som kommunen eller deres innbyggere er ansvarlig for?

Sted: På nett
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret får vi høre fra to kommuner som har fått Klimasats-støtte til å jobbe med dette. Begge prosjektene handler om utvikle måter for å få oversikt over de forbruksbaserte utslippene, eller indirekte utslipp, i motsetning til de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens egne geografiske grenser.

Det ene prosjektet er gjennomført av Asker og Trondheim sammen med Viken fylkeskommune, hvor de utvikler indikatorer for forbruksbaserte utslipp. Dette prosjektet ser i hovedsak på indirekte utslipp fra kommunens innbyggere. Med dette vil kommunene kunne tallfeste utslippseffekten av tiltak, utarbeide utslippsscenarioer for indirekte utslipp, og lage forslag til hvordan dette kan kobles til kommunale klimaplaner.

Det andre eksempelet er fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, som også har laget et indikatorsett for forbruksbaserte klimagassutslipp. Dette prosjektet handler mest om indirekte utslipp som skyldes kommunens innkjøp. Kommunen trekker frem at dette er et av de første systematiske forsøkene på å bruke innkjøpsdata tatt direkte fra et kommunalt fakturasystem for å beregne klimagassutslippene fra innkjøpte varer.

Innledere:

  • Bente Støa, miljørådgiver i Asker kommune
  • Cecilie Hirsch, klimakoordinator i Bymiljøetaten i Oslo kommune
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.