info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 02.05.2023 – 02.05.2023

Havnivåstigning og høyere bølger

Trondheim kommune har analysert hvordan havnivåstigning, stormflo og bølger kan påvirke kysten. Metoden kan være relevant for mange kommuner.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret deler kommunen og konsulentselskapet Multiconsult innsikt fra arbeidet med å kartlegge hvordan havnivåstigning, stormflo og bølger i framtida kan påvirke kysten langs Trondheim, samt Ørland og Nærøysund kommune. Utgangspunktet er at havet stiger på grunn av klimaendringer, noe som vil forsterke effektene av stormflo og bølger.

I prosjektet har Trondheim kommune bedt Multiconsult utvikle en modell for bølgepåvirkning. I forbindelse med Trondheims arbeid i Nettverk for klimatilpasning i Trøndelag, ble deler av Ørland og Nærøysund kommune inkludert i prosjektet.

Ved å få mer detaljerte bølgepåvirkningsdata, vil kommunene bli bedre rustet for å kunne gjennomføre risikovurderinger og utarbeide gode klimatilpasningstiltak i de berørte kystområdene. Modellen vil være et nyttig verktøy i kommunenes planprosesser, og gjøre det mulig å evaluere eventuelle behov for å revurdere og redefinere bestemmelsesområdet for havnivåstigning.

Innledere:

  • Jøran Solli, rådgiver i klima- og miljøenheten, Trondheim kommune
  • Edmond Hansen, seksjonsleder, marint miljø og havbruk, Multiconsult
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.