info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 02.06.2023 – 02.06.2023

Klimatiltak i Norge mot 2030

Miljødirektoratet overleverer ny rapport om mulige klimatiltak i alle sektorer til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Sted: Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo
Tid: 09.00 - 10.30
Pris: Gratis
Arrangør: Klima- og miljødepartementet

Program fra klokken 9

  • Presentasjon av rapporten ved direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet
    • med fagdirektør Hanne Birgitte Laird og seksjonsledere Anna von Streng Velken og Hege Haugland i Miljødirektoratet
  • Rapporten overleveres klima- og miljøminister Espen Barth Eide
  • Spørsmål fra salen

Årlige oppdateringer

Rapporten, som er lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, er den første i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med andre fagetater.

Skal vi nå egne klimamål og -forpliktelser og 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, kreves raske og varige utslippskutt av klimagasser i alle sektorer. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av mulige klimatiltak med vekt på sentrale barrierer og mulige virkemidler, og fokuserer på hva som er mulig å få til fram mot 2030.

Rapporten overleveres klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Presentasjon fra arrangementet

Rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030 bygger videre på tidligere analyser

De viktigste er