Seminar | 02.06.2023 – 02.06.2023

Klimatiltak i Norge mot 2030

Miljødirektoratet overleverer ny rapport om mulige klimatiltak i alle sektorer til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Sted: Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo
Tid: 09.00 - 10.30
Pris: Gratis
Arrangør: Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet presenterer rapporten "Klimatiltak i Norge mot 2030".

Rapporten, som er lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, er den første i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med andre fagetater.

Skal vi nå egne klimamål og -forpliktelser og 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, kreves raske og varige utslippskutt av klimagasser i alle sektorer. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av mulige klimatiltak med vekt på sentrale barrierer og mulige virkemidler, og fokuserer på hva som er mulig å få til fram mot 2030.

Rapporten overleveres klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Program

  • Presentasjon av rapporten ved direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet
  • Rapporten overleveres klima- og miljøminister Espen Barth Eide
  • Spørsmål fra salen

Påmelding og fysisk deltakelse

Meld deg på arrangementet til Klima- og miljødepartementet hvis du vil være med på seminaret fysisk. Møt i god tid for registrering i resepsjonen i Kongens gate 20 i Oslo. Ta med gyldig ID.

 

Arrangementet strømmes

Lenke kommer: Seminaret strømmes for alle på regjeringen.no.

Digital strømming trenger ikke påmelding.

Rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030 bygger videre på tidligere analyser

De viktigste er