info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 16.05.2023 – 16.05.2023

Nytt faggrunnlag om miljøet i norske havområder

Faglig forum for norske havområder og Gruppen for overvåking av de marine økosystemene presenterer oppdatert faktagrunnlag.

Sted: Kongens gate 20, Oslo
Tid: 10.00 - 12.00
Pris: Gratis
Arrangør: Klima- og miljødepartementet

De to rådgivende gruppene leverer hvert fjerde år et oppdatert faggrunnlag om de tre norske havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.

Rapportene overleveres til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Det brukes videre i regjeringens arbeid med havområdene.

Seminaret strømmes fra klokken 10

Følg seminaret direkte på nett-TV fra klokken 10 tirsdag 16. mai

Økosystembasert forvaltning av norske havområder

Faglig Forum og Overvåkingsgruppen arbeider med helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder. De to gruppene er bredt sammensatt av sentrale etater og institutter innen havforvaltning og havforskning.

Miljødirektoratet leder og administrerer arbeidet i Faglig forum, mens Overvåkingsgruppen ledes av Havforskningsinstituttet.

Program

 • Nytt faggrunnlag for forvaltningsplaner i norske havområder.
  Ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
 • Om leveransen fra Overvåkingsgruppa: Status og utviklingstrekk for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen
  Ved Mette Skern-Mauritzen, Havforskningsinstituttet, leder av Overvåkingsgruppen
 • Om leveransen fra Faglig forum: Hva er nytt i det faglige grunnlaget?
  Ved Cecilie Kristiansen, Miljødirektoratet, leder av Faglig forum
 • Ellen Hambro overleverer faggrunnlaget fra Faglig forum og Overvåkingsgruppen til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
 • Regjeringens arbeid med forvaltningsplaner for havområdene
  Ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide