info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 04.05.2023 – 04.05.2023

Pollinatorforum 2023

Bli oppdatert på kunnskap om pollinerende insekter i Norge og la deg inspirere av spennende prosjekter for å ivareta pollinatorene våre.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: kl. 10-16.15
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Velkommen til pollinatorforum! Dagen der Miljødirektoratet samler forvaltning, organisasjoner og fagmiljøer som er engasjert i arbeid for å skaffe og formidle kunnskap og bedre forholdene for pollinerende insekter i Norge.

Forumet skal bidra til å spre kunnskap, dele gode eksempler på prosjekter til inspirasjon og legge til rette for samarbeid og nettverksbygging.

Direktoratsgruppa vil orientere om status i oppfølgingen av tiltaksplanen i regi av nasjonale myndigheter. Fagmiljøer og organisasjoner presenterer forskningsnytt og pågående aktiviteter for å bedre utviklingen for pollinerende insekter og deres leveområder. Det er satt av tid til samtaler og spørsmål.

Pollinatorforum ble først lansert i den Nasjonale pollinatorstrategien og videreføres som del av nasjonal tiltaksplan for ville pollinerende insekter. Dette blir det tredje pollinatorforumet i rekken.

Program