info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 07.03.2023 – 07.03.2023

Helhetlig klimaplanlegging i Voss

Voss herad jobber systematisk og samtidig med å kutte utslipp av klimagasser, klimatilpasning og grønn omstilling for innbyggere og næringsliv.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

I november 2022 ble Voss rammet av den nest største flommen i kommunens historie, med stor skade på både privat og offentlig eiendom. Klimatilpasning er et stort og viktig tema for kommunen, men det er også utslippskutt og en grønn omstilling av alle sektorer. Kommunen har satt som mål å redusere klimagassutslippene med 69 prosent (!) innen 2030, og satser blant annet på kraftige kutt i utslippene fra transport og jordbruk.

Voss jobber også for å være en pådriver for grønn omstilling i næringslivet, bidra til lavere forbruksbaserte utslipp og satse barn og unge i klimaarbeidet. Kommunen har også mål om arealnøytralitet og planer om å stille krav om arealregnskap og klimabudsjett i nye plansaker og større byggesaker.

Innleder:

  • Gunnhild Utkvitne, spesialrådgiver, Voss herad
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.