info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 20.03.2023 – 20.03.2023

Lansering av FNs klimapanels synteserapport

FNs klimapanel (IPCC) har de siste årene kommet med mange rapporter. Hva vet vi nå, og hvordan vil Norge og verden se ut mot 2050?

Sted: Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Tid: 15.00 - 17.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

20. mars presenterte FNs klimapanel (IPCC) synteserapporten om klimaendringer, som sammenstiller hovedfunnene fra rapportene som de har publisert i perioden 2018-2022. Rapporten er siste del i sjette hovedrapport.

Opptak av lansering 20. mars

Panelsamtale om året 2050

Miljødirektoratet inviterte til norsk lansering av synteserapporten, med panelsamtale mellom representanter fra ulike samfunnssektorer. 

Temaet for samtalen var år 2050, og vi skulle se for oss at vi når klimamålene våre om å være et lavutslippssamfunn: Vi ba paneldeltakerne om å skildre Norge og verden i 2050, med kunnskapen fra FNs klimapanel som utgangspunkt. Samtalen ville også dreie seg om hvordan vi kommer oss dit.

Dagsorden (15.00 - 17.00)

 • Velkommen
  Direktør i klimaavdelingen, Siri Sorteberg, Miljødirektoratet
 • Om synteserapporten
  Forsker Jan S. Fuglestvedt, Cicero Senter for klimaforskning
 • Panelsamtale om 2050
  Direktør Kristin Halvorsen (ordstyrer), Cicero Senter for klimaforskning
  • Bård Vegar Solhjell, Norad
  • Elisabeth Longva, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Maja Kristine Jåma, Sametingsråd
  • Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender
  • Bjørne Grimsrud, Transportøkonomisk institutt (Tøi)
  • Kjetil Lund, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Idar Kreutzer, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Raymond Johansen, Oslo kommune
  • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Elkjøp
 • Overlevering av rapporten
  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Presentasjoner fra lanseringa

Synteserapporten sammenstiller funn fra tidligere rapporter

De tre delrapportene i sjette syklus fra FNs klimapanel tok for seg fysiske klimaendringer og virkningene på natur og samfunn, klimatilpasning, utslippsreduksjon, opptak og virkemidler. De tre spesialrapportene handlet om 1,5 graders oppvarming, klimaendringer og landarealer, og hav og is.

Synteserapporten gir et tverrfaglig bilde av klimaendringene og effektene av dem, og setter rapportenes funn i sammenheng.

Les mer om Klimapanelet

Du kan fordype deg i hva Klimapanelet har sagt om ulike temaer—som for eksempel transport, klimatilpasning eller is og snø på Miljødirektoratet sine nettsider.