info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.03.2023 – 16.03.2023

Økologisk tilstand i norske havområder

Lansering av nye rapporter om økologisk tilstand for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.

Sted: På nett
Tid: 10.00 - 11.00
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet

Som en oppfølging av stortingsmeldingen "Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold" startet Klima- og miljødepartementet utviklingen av et system for å vurdere økologisk tilstand til norske økosystemer på land og i havet.

Dagsorden i webinaret

  • Velkommen
    ved Øystein Leiknes, Miljødirektoratet
  • Rammeverket for vurdering av økologisk tilstand i hav - og hovedkonklusjoner fra hvert havområde: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet
    ved Per Arneberg, Anna Siwertsson og Berengere Husson, Havforskningsinstituttet.
  • Spørsmål og svar

Nye rapporter om havet

De tre nye rapportene som presenteres i webinaret dekker den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand i havet. Rapporten er bestilt av Miljødirektoratet.

Fagrapportene skal supplere det faglige grunnlaget til havforvaltningsplanene. De integreres i gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) sitt arbeid.

Tilstandsvurderingen er gjort av et bredt sammensatte fagpanel med forskere fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for naturforskning, Akvaplan-Niva og Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Rapporter om økologisk tilstand i norske havområder

Tre nye rapporter om økologisk tilstand for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak