info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 21.11.2023 – 21.11.2023

Bildeling og delemobilitet i kommunal regi

Hvordan kan kommuner legge til rette for bildeling og annen delemobilitet? Hør fra blant annet Bergen kommune og Viken fylkeskommune.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Bergen kommunen har de siste årene etablert ti mobilpunkter. Et mobilpunkt er et sted hvor det tilrettelegges for ulike typer klimavennlig transport.

På mobilpunktet er det enkelt å bytte mellom transportmidler, som for eksempel fra sykkel til bildelingsbil, fra kollektiv til bysykkel, eller fra privat elbil til buss. På den måten får innbyggerne tilgang til sømløs, klimavennlig transport.

Men hva med bildeling og andre mobilitetsløsninger utenfor de store byene? Hva er mulighetene og utfordringene? Viken fylkeskommune har fått Klimasats-støtte til å etablere en fossilfri bil- og sykkeldeleordning. 17 av Viken-kommunene har sagt de ønsker å delta aktivt i prosjektet, og fylkeskommunen har ansatt en prosjektleder.

I dette webinaret får du høre om erfaringene de har gjort seg i Bergen og planene de har i Viken. Vi får også høre fra en som forsker på bærekraftig mobilitet og hva hun tenker er mulighetene for økt brukt av delemobilitet i kommunene, og kort fra Direktoratet fra forvaltning og økonomistyring (DFØ) om hjelpen de kan gi for grønne anskaffelser.

Les mer

Innledere:

  • Lars Petter Klem, prosjektleder, seksjon for bærekraftig mobilitet, plan- og utviklingsavdelingen i Bymiljøetaten i Bergen kommune
  • Sarah Figenschou, prosjektleder, Viken fylkeskommune
  • Elisabeth Svennevik, forsker, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
  • Odd-Olaf Schei, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.