info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 02.11.2023 – 02.11.2023

Eksportører og importører av avfall

Miljødirektoratet inviterer til bransjeseminar for eksportører og importører av avfall.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 09.00 - 14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterer til fysisk seminar for eksportører og importører av avfall i våre lokaler på Helsfyr i Oslo for å skape en møteplass for bransjen. Her informerer vi bransjen om siste nytt. Arrangementet strømmes ikke.

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 - 09.05 Velkomen og opning av seminar (Miljødirektoratet v/ avdelingsdirektør Anne-Marie Vikla)

09.05 - 09.15 Nytt frå seksjon for sirkulær avfallshandtering (Miljødirektoratet v/ seksjonsleiar Jone Rivrud Rygg)

09.15 - 09.45 Orientering frå faggruppa for eksport og import av avfall (Miljødirektoratet v/ Ina Osdal Saure)

09.45 - 10.15 Andre EU-prosessar og regelverk som kan røre ved grensekryssande avfallsforsendelsar (Miljødirektoratet v/ Ole Thomas Thommesen, Vibeke Henden Nilsen og Ingebjørg Svindland)

10.15 - 10.30 Pause

10.30 - 10.50 Erfaring med kvalitetssystem (Ragn Sells)

10.50 - 11.10 Erfaring med søknadsprosess (Østbø AS v/ Dordi Snefjellå)

11.10 - 11.30 Gruppeoppgåve- innspel frå bransjen

11.30 - 12.15 Lunsj hjå Miljødirektoratet

12.15 - 12.45 Status og nytt frå svenske myndigheter (Länsstyrelsen og Naturvårdsverket)

12.45 - 13.00 Spørsmål til Naturvårdsverket, Länsstyrelsen og Miljødirektoratet

13.00 - 13.10 Pause

13.10 - 13.25 Overtredelsesgebyr er innført (Miljødirektoratet v/ Anette Fischer)

13.25 - 14.00 Resultat og erfaringar frå tilsynsaksjon - Grønlista plastavfall (Miljødirektoratet v/ Grunde Pellerud)

14.00 - Programslutt og heimreise

 

Påmeldingfristen er utløpt