info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 14.11.2023 – 14.11.2023

Naturpanelets rapport om fremmede skadelige arter

Hvordan kan vi bruke kunnskapen for å bekjempe fremmede skadelige arter i Norge?

Sted: Kongens gate 20, 0153 Oslo
Tid: kl. 12.00-14.30 (registrering og lett servering fra 11:30.)
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Fremmede skadelige arter er én av de største globale truslene mot naturmangfold. De fremmede skadelige artenes påvirkning på økosystemene truer videre økonomi, matsikkerhet og menneskers helse.

Naturpanelet har utarbeidet en ny rapport om fremmede arter. Rapporten viser at antall invasjoner av fremmede arter øker globalt og at tiltak satt i verk for å bekjempe fremmede arter har hatt begrenset effekt. 

Naturpanelet peker på at vi i dag har god kunnskap om hvordan fremmede arter sprer seg og at vi har mange verktøy for å lykkes med å bekjempe disse artene. Samtidig fastslår rapporten at tiltak og reguleringer som er innført hittil ikke er nok. I dette fagseminaret ser vi på hvordan vi kan bruke kunnskapen fra Naturpanelets sin rapport i Norge.

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, inviterer til et møte sammen med en av hovedforfatterne av rapporten, Vigdis Vandvik (Universitetet i Bergen) til et fagseminar om rapporten.

Program:

Endringer kan forekomme.

11:30 – 12:00

Kaffe/te/lett servering utenfor Marmorhallen

12:00 – 12:15

Velkommen og kort introduksjon av Naturpanelet (IPBES) ved norsk kontaktpunkt, fagdirektør Nina Vik, Miljødirektoratet

12:15 – 12:30

Naturavtalen – hvordan kan Naturpanelets rapport bidra til norsk oppfølging? ved Julie Gjørtz Howden, Naturforvaltningsavdelingen, Klima- og miljødepartementet

12:30 – 13:05

Presentasjon av Naturpanelets rapport om fremmede arter ved koordinerende hovedforfatter Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen

13:05 – 13:15

Pause – rask beinstrekk og påfyll av kaffe

13:15 – 13:30

Hvordan kan vi bruke kunnskapen fra Naturpanelets rapport? ved Bjarte Rambjør Heide, Artdatabanken

 

13:30 – 14:00

Tidlig innsats for å hindre introduksjoner av fremmede arter og sektorsamarbeid

- Kort introduksjon av tiltaksplan for 2020-2025 "Bekjempelse av fremmede skadelige organismer" ved Esten Ødegaard, Miljødirektoratet

- Spredning av fremmede arter i marine økosystemer – umulig å kontrollere? Ved Sveinung Oftedal, Spesialrådgiver, Hav- og forurensingsavdelingen, KLD

- Hvordan jobber Bane NOR med fremmede arter? ved Elin Walstad, Bane NOR

14:00 – 14:15

Hva vet folk "der ute" om fremmede arter? ved Christian Steel, Sabima

14:15 – 14:30

Spørsmål og innspill fra salen

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Nina Vik, nina.vik@miljodir.no