info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 14.11.2023 – 14.11.2023

Klimakrav i kommuneplanens arealdel

Et webinar for kommuner og andre som vil høre hvordan byrådet i Oslo foreslår å løfte klimahensyn i kommuneplanens arealdel.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Oslo kommune vil gjerne også ha innspill på forslaget fra andre kommuner.

Byrådet i Oslo la ut forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn 22. juni, med høringsfrist 22. desember i år. Kommuneplanens arealdel legger rammer for den fysiske byen og sier hvordan arealene skal brukes for å nå kommunens mål.

I forslaget står det blant annet om planen at:

  • Det er tatt inn nye bestemmelser for klimagassreduksjon, med krav om klimagassvurdering eller klimagassberegning som den mest sentrale.
  • Det er også nye bestemmelser for massehåndtering, ombruk/materialgjenvinning, materialvalg/utforming, tallfestede klimakrav til materialer, energi/energiproduksjon og ladeinfrastruktur.
  • En bestemmelse om utslippsfri bygge- og anleggsplass høres i påvente av tydeliggjøring av hjemmelsgrunnlaget.
  • Klimatilpasning ivaretas med styrkede bestemmelser for overvannshåndtering, karbonlager, vegetasjon mv.
  • Karbonrike områder vises på eget kartlag i temakart T3, med tilknyttede bestemmelser.
Les mer

Innledning:

  • Benedikte Wiig Sørensen og Ella Havnevik Giske, jurister i Klimaetaten i Oslo kommune
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.