info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 28.11.2023 – 28.11.2023

Overvåkingsdagen 2023

Miljøovervåking gir oss informasjon om hvordan det står til med naturen på land, i vann og i lufta. Har du lyst til å høre mer om dette?

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 09.00 - 12.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Årets tema er effekter av klimaendringer 

I år setter vi søkelys på programmer for miljøovervåking som bidrar til kunnskap om effekter av klimaendringer. Du får høre om overvåking av natur på land, i økosystemer langs kysten og havforsuring. Du får også siste nytt om overvåking av klimagasser. 

Vi har invitert forskere og konsulenter som driver noen av disse programmene til å fortelle om arbeidet sitt.

Fra 08.30 Registrering

09.00 - 09.10 Velkommen og innledning fra Miljødirektoratet (Anne Sundbye)

09.10 - 09.20 Overvåking av palsmyr (Geir Arnesen, Sállir natur)

09.25 - 09.35 Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) (Lise Tingstad, Nina)

09.40 - 09.50 Havforsuringsprogrammet (Ingunn Skjelvan, Norce)

09.55 - 10.05 Klima- og atmosfæreprogrammet - siste nytt fra overvåking av klimagasser (Nilu)

10.10 - 10.15 Ny rapportering for miljøovervåking (Gunn Lise Haugestøl, Miljødirektoratet)

10.20 - 10.40 Pause

10.40 - 10.50 Integrert klimaovervåking(Pål Inge Synsfjell, Miljødirektoratet)

10.50 - 11.05 Integrert klimaovervåking på Svalbard - test av nytt konsept (Guttorm Christensen, Akvaplan-niva)

11.10 - 11.20 Gloria: Klimaendringers effekt på fjelltoppvegetasjon (Stein Rune Karlsen, Norce)

11.25 - 11.35 Seapop (Per Fauchald, Nina)

11.40 - 11.50 Norsk hekkefuglovervåking (Bård Stokke, Nina)

11.55 - 12.05 Filmer fra miljøovervåkingen (Miljødirektoratet)

12.10 Slutt