Webinar | 07.11.2023 – 07.11.2023

Praktisk bruk av klimaprofiler i klimatilpasning

Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner bruke de fylkesvise klimaprofilene fra Norsk klimaservicesenter i sin planlegging?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Norsk klimaservicesenter lager klimaprofiler for hvert fylke. Disse gir et sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer i regionen. Klimaprofilene er et av flere kunnskapsgrunnlag for overordnet planlegging for kommuner, fylkeskommuner og andre.

I dette webinaret får vi høre fra Rogaland fylkeskommune og statsforvalteren i Rogaland om deres bruk av klimaprofilene og om samarbeidet deres rundt karttjenesten Temakart Rogaland. Vi hører også fra en kommune i fylket som har brukt klimaprofilene og temakartet i sitt arbeid. Formålet er å gi kommuner og regional forvaltning et praktisk innblikk i hvordan profilene kan brukes i klimatilpasningsarbeidet.

Les mer:

Innledere:

  • Astrid Espe og Elin Valand, Rogaland fylkeskommune
  • James Stott, statsforvalteren i Rogaland
  • Kommune i Rogaland (TBC)
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.