info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 01.11.2023 – 01.11.2023

Restaurering av vassdrag og våtmarker

Det årlige seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker legges "rygg-til-rygg" dagen etter Naturrestaureringskonferansen i Trondheim.

Sted: Miljødirektoratet, Trondheim
Tid: 09.00 - 16.30
Pris: Se påmeldingsskjema
Arrangør: Miljødirektoratet

Det årlige "Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker" ble arrangert for første gang i 2010, og er etablert som det fremste forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker.

Dette er det 14. nasjonale seminaret i rekken. Arrangementet blir også strømmet.

Merk at både fysisk og digital deltakelse krever påmelding og deltakeravgift. 

Programmet i kortversjon

  • Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro åpner seminaret.
  • Key-note-speakers fra EU-kommisjonen, UK River Restoration Centre og LIFE Connects.
  • Konkrete eksempler på restaurering: tre fra Norge og ett fra Sverige.
  • Kompetansebygging: erfaringer fra to ulike kurs i restaurering.
  • Restaurering som naturbasert løsning: tre presentasjoner.

«Gamle synder» i elver og våtmarker

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir samfunnsnytte på mange politikkområder: forbedringer for biologisk mangfold og natur, naturbasert klimatilpasning gjennom flomdemping og overvannshåndtering, redusert forurensing av næringsstoffer og miljøgifter, rekreasjon og folkehelse, og bidrag til mer attraktive landskaper og tettsteder.

Som vanlig arrangeres seminaret i samarbeid mellom Restaureringsprosjektet under Direktoratsgruppen for vannforvaltning og Norsk vannforening.

I 2023 legges arrangementet til 1. november hos Miljødirektoratet i Trondheim, rygg-mot-rygg med Naturrestaureringskonferansen 2023 som avholdes 30. og 31. oktober på Scandic Lerkendal. 

Program og påmelding

Naturrestaureringskonferansen i Trondheim 30.-31. oktober