info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 08.11.2023 – 08.11.2023

UTSATT: Sikker CO2-lagring på norsk sokkel

Seminaret om sikker lagring av karbondioksid utsettes til 2024. Bakgrunnen er pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.

Sted: OD/Ptil
Tid:
Pris:
Arrangør: Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet

Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret. Myndighetene ser det som hensiktsmessig at prosesser med høring og ferdigstilling av regelverksarbeidet er gjennomført før seminaret avholdes.

Vi registrerer stor interesse for seminaret, og håper på god oppslutning også når det igjen kommer på kalenderen i løpet av 2024!