Webinar | 28.11.2023 – 28.11.2023

Klimatilpasningsmeldingens betydning for kommunene

I juni i år la regjeringen fram en ny stortingsmelding om klimatilpasning. I webinaret presenteres de mest relevante punktene for kommunene.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» inneholder regjeringens plan for det nasjonale arbeidet med klimatilpasning for perioden 2024–2028. Planen inneholder tiltak i mange sektorer, blant annet samfunnssikkerhet, landbruk, helse, samferdsel og bistand.

Et viktig mål med tiltakene i stortingsmeldingen er å bidra til videre styrking av det lokale klimatilpasningsarbeidet.

- Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med klimatilpasning. Areal- og samfunnsplanlegging er et viktig verktøy for å gjøre natur og samfunn robust i møte med klimaendringene. Vi vil at det skal bli enklere for kommunene å ta hensyn til klimaendringene i sin planlegging, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da meldingen ble lagt fram.

I webinaret vil Klima- og miljødepartementet presentere hovedpunktene i meldingen og trekke fram innholdet som er særlig relevant for kommunen og det lokale arbeidet med klimatilpasning. Det settes av god til å svare på spørsmål fra deltakerne.

Les mer
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.