Webinar | 17.10.2023 – 17.10.2023

Arealplanlegging og karbon i jord

Hvordan ta bedre vare på karbon i jord i kommunenes arealplanlegging, og hvilke krav kan kommunene sette for å verne karbonrike arealer?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommune har fått Klimasats-støtte for å styrke kunnskapen om karbon i jord.

Formålet er å kunne ta bedre valg i arealplanleggingen. Kommunene har fått Norsk institutt for naturforskning (NINA) sammenstille eksisterende kunnskap om karbon i jord i ulike økosystemer. I prosjektet er det også gjort vurderinger av hvilke krav kommunene kan stille i ulike deler av plansystemet for å ivareta karbonrike arealer.

I webinaret forteller kommunene om bakgrunnen for prosjektet og hvordan de for seg å bruke kunnskapen. NINA vil presentere hovedfunnene i rapporten.

Les mer

Innledere:

  • Kaja Killingland, Klimaetaten, Oslo kommune
  • Tessa Bargmann, Norsk institutt for naturforskning
  • Eivind Junker, førsteamanuensis, Nord universitetet
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.