info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 17.10.2023 – 17.10.2023

Arealplanlegging og karbon i jord

Hvordan ta bedre vare på karbon i jord i kommunenes arealplanlegging, og hvilke krav kan kommunene sette for å verne karbonrike arealer?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommune har fått Klimasats-støtte for å styrke kunnskapen om karbon i jord.

Formålet er å kunne ta bedre valg i arealplanleggingen. Kommunene har fått Norsk institutt for naturforskning (NINA) sammenstille eksisterende kunnskap om karbon i jord i ulike økosystemer. I prosjektet er det også gjort vurderinger av hvilke krav kommunene kan stille i ulike deler av plansystemet for å ivareta karbonrike arealer.

I webinaret forteller kommunene om bakgrunnen for prosjektet og hvordan de for seg å bruke kunnskapen. NINA vil presentere hovedfunnene i rapporten.

Les mer

Innledere:

  • Kaja Killingland, Klimaetaten, Oslo kommune
  • Tessa Bargmann, Norsk institutt for naturforskning
  • Eivind Junker, førsteamanuensis, Nord universitetet
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.