info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 20.10.2023 – 20.10.2023

Endringer i EUs klimakvotesystem for industri

Informasjonsmøte om endringer i klimakvoteregelverket, og rapportering av utslipps- og tildelingsdata for 2023.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 10.00 - 14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterer kvotepliktig industri, avfallsforbrenningsanlegg* og verifikatører til informasjonsmøte om endringer i EUs klimakvotesystem som følge av EUs "Klar-for-55-pakke". Klimapakken skal sikre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Endringer relatert til skipsfart og luftfart blir ikke diskutert i møtet.

Miljødirektoratet vil også informere om rapportering av utslipps- og tildelingsdata for rapporteringsåret 2023.

Spørsmål om overnevnte temaer kan sendes inn via påmeldingsskjemaet. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis i møtet.

Det vil sendes ut lenke for digital deltakelse via Teams på møtedagen 20. oktober 2023.

Fristen for fysisk påmelding var 5. oktober 2023, og fristen for digital påmelding var 18. oktober 2023.

Opptak fra informasjonsmøtet

Presentasjon fra møtet

Program

 • 10.00-11.00: Endringer i EUs klimakvotedirektiv del 1
  • Virkeområde
  • MR-forordningen
  • CCS/CCU
  • Avfallsforbrenning
  • Spørsmål og svar
 • 11.00-11.15: Pause
 • 11.15-12.15: Endringer i EUs klimakvotedirektiv del 2
  • Tildeling
  • Klimakvoteregisteret
  • Spørsmål og svar
 • 12.15-13.00: Lunsj
 • 13.00-14.00: Rapportering 2023
  • Utslippsrapportering (inkludert biomasse)
  • Tildelingsrapportering (inkludert holding og utlevering av kvoter)
  • Spørsmål og svar

(Tidspunktene er tentative)

*anlegg for forbrenning av kommunalt avfall med samlet nominell innfyrt effekt over 20 MW.

Fristen for fysisk påmelding var 5. oktober 2023, og fristen for digital påmelding var 18. oktober 2023.