info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 31.10.2023 – 01.11.2023

Forum for offshore miljøovervåking 2023

For operatører på norsk sokkel, myndigheter, leverandører, institusjoner, organisasjoner og personer med interesse i marin miljøovervåking.

Sted: Grensesvingen 7, Helsfyr
Tid: 09.00 - 15.30
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet og Offshore Norge

Det er mulig med både fysisk og digital deltakelse.